Ứng dụng

Ngành khai thác mỏ, khoáng sản

Bơm màng khí nén phù hợp bơm chất lỏng trong ngành khai thác mở, khoáng sản.

  • Khai thác mỏ nhôm
  • Khai thác mỏ quặng sắt
  • Khai thác mỏ dầu
  • Khai thác mỏ đồng
  • Vận chuyển bùn hầm mỏ
  • Bơm chất lỏng trong môi trường hầm mỏ không gây cháy nổ
  • Khai thác khoáng sản than
  • Xử lý chất thải, nước thải ngành hầm mỏ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *