Tin tức

Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng hỏng màng máy bơm màng khí nén. Do áp suất nguồn khí quá cao làm cho màng bị kéo hỏng. Hoặc Do cổng dẫn vật liệu hoặc cách lắp đặt van dẫn đến tình trạng chân không trong khoang bơm làm cho mạng bị kéo nứt.   […]

Chi tiết

Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng hỏng màng máy bơm màng khí nén?

Nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng hỏng màng máy bơm màng khí nén. Do áp suất nguồn khí quá cao làm cho màng bị kéo hỏng. Hoặc Do cổng dẫn vật liệu hoặc cách lắp đặt van dẫn đến tình trạng chân không trong khoang bơm làm cho mạng bị kéo nứt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *