CHÍNH SÁCH ĐI KHẢO SÁT TƯ VẤN LẮP ĐẶT

1. Đại lý trực thuộc theo khu vực

  • Khu vực nội thành (bán kính 15km): hỗ trợ tư vấn, khảo sát, lắp đặt miễn phí công lắp đặt.
  • Khu vực Ngoại Thành (bán kính trên 15km): bán kính từ trên 15km – 30km mức phí thu là 200.000vnđ.
  • Khu vực ngoại tỉnh:
   • Bán kính trên 30km – 60km: mức phí 300.000vnđ
   • Bán kính trên 60km – 80km: mức phí 500.000vnđ
   • Bán kính trên 80km – 110km: mức phí 800.000vnđ
   • Bán kính trên 110km – 160km: mức phí 1.200.000vnđ
   • Bán kính trên 160km – 210km: mức phí 1.500.000vnđ
   • Bán kính trên 210km – 300km: mức phí 2.000.000vnđ
   • Bán kính trên 300km – 500km: mức phí 3.000.000vnđ

2. Đại lý không trực thuộc theo khu vực

  • Khu vực nội thành (bán kính 15km): hỗ trợ tư vấn, khảo sát, lắp đặt mức phí 100.000vnđ.
  • Khu vực Ngoại Thành (bán kính trên 15km): bán kính trên 15km – 30km mức phí thu là 200.000vnđ.
  • Khu vực ngoại tỉnh:
   • Bán kính trên 30km – 60km: mức phí 300.000vnđ
   • Bán kính trên 60km – 80km: mức phí 500.000vnđ
   • Bán kính trên 80km – 110km: mức phí 800.000vnđ
   • Bán kính trên 110km – 160km: mức phí 1.200.000vnđ
   • Bán kính trên 160km – 210km: mức phí 1.500.000vnđ
   • Bán kính trên 210km – 300km: mức phí 2.000.000vnđ
   • Bán kính trên 300km – 500km: mức phí 3.000.000vnđ

3. Quy định chung

Trường hợp Đại lý cần Nhân viên GODO hỗ trợ test máy (vận hành bơm thử) nhưng không mua hàng thì Đại lý phải thanh toán phí. Mức phí được áp dụng cụ thể như sau:

  • Khu vực nội thành (bán kính 15km): mức phí 300.000vnđ.
  • Khu vực Ngoại Thành (bán kính trên 15km): bán kính trên 15km – 30km mức phí thu là 500.000vnđ.
  • Khu vực ngoại tỉnh:
   • Bán kính trên 30km – 60km: mức phí 700.000vnđ
   • Bán kính trên 60km – 80km: mức phí 1.000.000vnđ
   • Bán kính trên 80km – 110km: mức phí 1.200.000vnđ
   • Bán kính trên 110km – 160km: mức phí 1.500.000vnđ
   • Bán kính trên 160km – 210km: mức phí 1.700.000vnđ
   • Bán kính trên 210km – 300km: mức phí 2.000.000vnđ
   • Bán kính trên 300km – 500km: mức phí 3.000.000vnđ

Lưu ý:

– Phí trên dành cho 1 nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trong ngày.

– Nếu Đại lý sắp xếp phương tiện đi lại. Godo hỗ trợ miễn phí 01 nhân công và 01 ngày công.

– Với những khoảng cách xa cần thời gian từ 2 ngày trở lên, đại lý hỗ trợ tiền ăn ở tối thiểu 300.000vnđ/1 ngày/1 người.

– Phí trên không bao gồm chi phí vận chuyển hàng nếu có phát sinh chở hàng bằng phương tiện của dịch vụ vận tải.

– Số liệu về khoảng cách sẽ được xác định cụ thể bằng Google Maps cùng khách hàng.