Hồ sơ chứng chỉ

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn BIANFENG đã đạt được những thành tựu cao về nghiên cứu, phát triển kỹ thuật Bơm màng, được Nhà nước Trung Quốc cũng như các tổ chức uy tín cấp phát những giải thưởng vinh dự.