Ứng dụng

Bơm màng khí nén phù hợp bơm chất lỏng trong ngành khai thác mở, khoáng sản. Khai thác mỏ nhôm Khai thác mỏ quặng sắt Khai thác mỏ dầu Khai thác mỏ đồng Vận chuyển bùn hầm mỏ Bơm chất lỏng trong môi trường hầm mỏ không gây cháy nổ Khai thác khoáng sản than […]

Chi tiết

Ngành khai thác mỏ, khoáng sản

Bơm màng khí nén phù hợp bơm chất lỏng trong ngành khai thác mở, khoáng sản.

  • Khai thác mỏ nhôm
  • Khai thác mỏ quặng sắt
  • Khai thác mỏ dầu
  • Khai thác mỏ đồng
  • Vận chuyển bùn hầm mỏ
  • Bơm chất lỏng trong môi trường hầm mỏ không gây cháy nổ
  • Khai thác khoáng sản than
  • Xử lý chất thải, nước thải ngành hầm mỏ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *