Ứng dụng

Ngành thực phẩm

Bơm màng GODO có dòng Bơm màng vệ sinh cao cấp hay còn gọi là Bơm màng thực phẩm được thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc bơm thực phẩm, những chất lỏng có độ nhớt cao sẽ được vận chuyển 1 cách dễ dàng và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *