Bảng chi tiết độ nhớt động học của chất lỏng

Thoạt nhìn, độ nhớt có vẻ như là một khái niệm khá đơn giản. Nó giúp mô tả độ dày của các chất hoặc độ chảy của các chất. Trong thực tế, có một số thuật ngữ khác nhau nằm dưới tiêu đề độ nhớt. Các thuật ngữ này bắt nguồn từ cách đo độ nhớt. Khi mọi người nói về độ nhớt, họ đang nói về một trong hai thứ: độ nhớt động học hoặc độ nhớt động lực học. Cùng GODO làm rõ hơn về độ nhớt động học qua bài viết dưới đây.

Giải thích về độ nhớt động học

Độ nhớt động học là thước đo sức cản vốn có của chất lỏng đối với dòng chảy khi không có ngoại lực, ngoại trừ trọng lực, tác động lên nó.

Theo nỗ lực của công ty khoa học CSC, Độ nhớt động học độ nhớt vốn có của chất lỏng Newton, không thay đổi khi lực tác động thay đổi.

Ý nghĩa độ nhớt động học của chất lỏng

Các đơn vị khác cho độ nhớt động học

Các đơn vị không chính thức nhưng thường được sử dụng là Stokes (St) và Centistokes (cSt). Chúng không tương ứng với hệ đơn vị SI (SI là chữ viết tắt của Système international d’unités của Pháp):

Quy đổi:

1 Stoke (St) = 10 -4 m² / s = 1 cm² / s

1 cSt = 10 -6 m² / s = 1 mm² / * – s

Xem thêm: Máy bơm thùng phuy bơm chất lỏng nhớt

Bảng chi tiết độ nhớt động học của một số chất lỏng thông thường

Độ nhớt động học của một số chất lỏng thông thường như dầu động cơ, nhiên liệu diesel, dầu lạc và nhiều chất lỏng khác sẽ được làm rõ trong bài viết này.

Độ nhớt động học của một số chất lỏng thông thường:

 (Nguồn: theengineeringtoolbox)

Liquid Temperature Kinematic Viscosity
(oF) (oC) centiStokes (cSt) Seconds Saybolt Universal (SSU)
Acetaldehyde CH3CHO 61

68

16.1

20

0.305

0.295

36
Acetic acid – vinegar – 10% CH3COOH 59 15 1.35 31.7
Acetic acid – 50% 59 15 2.27 33
Acetic acid – 80% 59 15 2.85 35
Acetic acid – concentrated glacial 59 15 1.34 31.7
Acetic acid anhydride (CH3COO)2O 59 15 0.88
Acetone CH3COCH3 68 20 0.41
Alcohol – allyl 68

104

20

40

1.60

0.90 cp

31.8
Alcohol – butyl-n 68 20 3.64 38
Alcohol – ethyl (grain) C2H5OH 68

100

20

37.8

1.52

1.2

31.7

31.5

Alcohol – methyl (wood) CH3OH 59

32

15

0

0.74

1.04

Alcohol – propyl 68

122

20

50

2.8

1.4

35

31.7

Aluminum sulfate – 36% solution 68 20 1.41 31.7
Ammonia 0 -17.8 0.30
Aniline 68

50

20

10

4.37

6.4

40

46.4

Asphalt RC-0, MC-0, SC-0 77

100

25

37.8

159-324

60-108

737-1.5M

280-500

Automatic crankcase oil SAE 10W 0 -17.8 1295-max 6M-max
Automatic crankcase oil SAE 10W 0 -17.8 1295-2590 6M-12M
Automatic crankcase oil SAE 20W 0 -17.8 2590-10350 12M-48M
Automatic crankcase oil SAE 20 210 98.9 5.7-9.6 45-58
Automatic crankcase oil SAE 30 210 98.9 9.6-12.9 58-70
Automatic crankcase oil SAE 40 210 98.9 12.9-16.8 70-85
Automatic crankcase oil SAE 50 210 98.9 16.8-22.7 85-110
Automotive gear oil SAE 75W 210 98.9 4.2 min 40 min
Automotive gear oil SAE 80W 210 98.9 7.0 min 49 min
Automotive gear oil SAE 85W 210 98.9 11.0 min 63 min
Automotive gear oil SAE 90W 210 98.9 14-25 74-120
Automotive gear oil SAE 140 210 98.9 25-43 120-200
Automotive gear oil SAE150 210 98.9 43 – min 200 min
Beer 68 20 1.8 32
Benzene (Benzol) C6H6 32

68

0

20

1.0

0.74

31
Bone oil 130

212

54.4

100

47.5

11.6

220

65

Bromine 68 20 0.34
Butane-n -50

30

-1.1 0.52

0.35

Butyric acid n 68

32

20

0

1.61

2.3 cp

31.6
Calcium chloride 5% 65 18.3 1.156
Calcium chloride 25% 60 15.6 4.0 39
Carbolic acid (phenol) 65

194

18.3

90

11.83

1.26 cp

65
Carbon tetrachloride CCl4 68

100

20

37.8

0.612

0.53

Carbon disulfide CS2 32

68

0

20

0.33

0.298

Castor oil 100

130

37.8

54.4

259-325

98-130

1200-1500

450-600

China wood oil 69

100

20.6

37.8

308.5

125.5

1425

580

Chloroform 68

140

20

60

0.38

0.35

Coconut oil 100

130

37.8

54.4

29.8-31.6

14.7-15.7

140-148

76-80

Cod oil (fish oil) 100

130

37.8

54.4

32.1

19.4

150

95

Corn oil 130

212

54.4

100

28.7

8.6

135

54

Corn starch solution, 22 Baumé 70

100

21.1

37.8

32.1

27.5

150

130

Corn starch solution, 24 Baumé 70

100

21.1

37.8

129.8

95.2

600

440

Corn starch solution, 25 Baumé 70

100

21.1

37.8

303

173.2

1400

800

Cotton seed oil 100

130

37.8

54.4

37.9

20.6

176

100

Crude oil 48o API 60

130

15.6

54.4

3.8

1.6

39

31.8

Crude oil 40o API 60

130

15.6

54.4

9.7

3.5

55.7

38

Crude oil 35.6o API 60

130

15.6

54.4

17.8

4.9

88.4

42.3

Crude oil 32.6o API 60

130

15.6

54.4

23.2

7.1

110

46.8

Decane-n 0

100

17.8

37.8

2.36

1.001

34

31

Diethyl glycol 70 21.1 32 149.7
Diethyl ether 68 20 0.32
Diesel fuel 2D 100

130

37.8

54.4

2-6

1.-3.97

32.6-45.5

-39

Diesel fuel 3D 100

130

37.8

54.4

6-11.75

3.97-6.78

45.5-65

39-48

Diesel fuel 4D 100

130

37.8

54.4

29.8 max

13.1 max

140 max

70 max

Diesel fuel 5D 122

160

50

71.1

86.6 max

35.2 max

400 max

165 max

Ethyl acetate CH3COOC2H3 59

68

15

20

0.4

0.49

Ethyl bromide C2H5Br 68 20 0.27
Ethylene bromide 68 20 0.787
Ethylene chloride 68 20 0.668
Ethylene glycol 70 21.1 17.8 88.4
Formic acid 10% 68 20 1.04 31
Formic acid 50% 68 20 1.2 31.5
Formic acid 80% 68 20 1.4 31.7
Formic acid concentrated 68

77

20

25

1.48

1.57cp

31.7
Trichlorofluoromethane, R-11 70 21.1 0.21
Dichlorodifluoromethane, R-12 70 21.1 0.27
FDichloro-fluoromethane, R-21 70 21.1 1.45
Furfurol 68

77

20

25

1.45

1.49cp

31.7
Fuel oil 1 70

100

21.1

37.8

2.39-4.28

-2.69

34-40

32-35

Fuel oil 2 70

100

21.1

37.8

3.0-7.4

2.11-4.28

36-50

33-40

Fuel oil 3 70

100

21.1

37.8

2.69-5.84

2.06-3.97

35-45

32.8-39

Fuel oil 5A 70

100

21.1

37.8

7.4-26.4

4.91-13.7

50-125

42-72

Fuel oil 5B 70

100

21.1

37.8

26.4-

13.6-67.1

125-

72-310

Fuel oil 6 122

160

50

71.1

97.4-660

37.5-172

450-3M

175-780

Gas oils 70

100

21.1

37.8

13.9

7.4

73

50

Gasoline a 60

100

15.6

37.8

0.88

0.71

Gasoline b 60

100

15.6

37.8

0.64
Gasoline c 60

100

15.6

37.8

0.46

0.40

Glycerine 100% 68.6

100

20.3

37.8

648

176

2950

813

Glycerine 50% water 68

140

20

60

5.29

1.85 cp

43
Glycol 68 52
Glucose 100

150

37.8

65.6

7.7M-22M

880-2420

35M-100M

4M-11M

Heptanes-n 0

100

-17.8

37.8

0.928

0.511

Hexane-n 0

100

-17.8

37.8

0.683

0.401

Honey 100 37.8 73.6 349
Hydrochloric acid 68 1.9
Ink, printers 100

130

37.8

54.4

550-2200

238-660

2500-10M

1100-3M

Insulating oil 70

100

21.1

37.8

24.1 max

11.75 max

115 max

65 max

Kerosene 68 20 2.71 35
Jet Fuel -30. -34.4 7.9 52
Lard 100

130

37.8

54.4

62.1

34.3

287

160

Lard oil 100

130

37.8

54.4

41-47.5

23.4-27.1

190-220

112-128

Linseed oil 100

130

37.8

54.4

30.5

18.94

143

93

Mercury 70

100

21.1

37.8

0.118

0.11

Methyl acetate 68

104

20

40

0.44

0.32 cp

Methyl iodide 68

104

20

40

0.213

0.42 cp

Menhaden oil 100

130

37.8

54.4

29.8

18.2

140

90

Milk 68 20 1.13 31.5
Molasses A, first 100

130

37.8

54.4

281-5070

151-1760

1300-23500

700-8160

Molasses B, second 100

130

37.8

54.4

1410-13200

660-3300

6535-61180

3058-15294

Molasses C, blackstrap 100

130

37.8

54.4

2630-5500

1320-16500

12190-25500

6120-76500

Naphthalene 176

212

80

100

0.9

0.78 cp

Neatstool oil 100

130

37.8

54.4

49.7

27.5

230

130

Nitrobenzene 68 20 1.67 31.8
Nonane-n 0

100

-17.8

37.8

1.728

0.807

32
Octane-n 0

100

-17.8

37.8

1.266

0.645

31.7
Olive oil 100

130

37.8

54.4

43.2

24.1

200
Palms oil 100

130

37.8

54.4

47.8

26.4

Peanut oil 100

130

37.8

54.4

42

23.4

200
Pentane-n 0

80

17.8

26.7

0.508

0.342

Petrolatum 130

160

54.4

71.1

20.5

15

100

77

Petroleum ether 60 15.6 31(est) 1.1
Phenol, carbolic acid 11.7
Propionic acid 32

68

0

20

1.52 cp

1.13

31.5
Propylene glycol 70 21.1 52 241
Quenching oil

(typical)

100-120 20.5-25
Rapeseed oil 100

130

37.8

54.4

54.1

31

250

145

Rosin oil 100

130

37.8

54.4

324.7

129.9

1500

600

Rosin (wood) 100

200

37.8

93.3

216-11M

108-4400

1M-50M

500-20M

Sesame seed oil 100

130

37.8

54.4

39.6

23

184

110

Silicate of soda 79
Sodium chloride 5% 68 20 1.097 31.1
Sodium chloride 25% 60 15.6 2.4 34
Sodium hydroxide (caustic soda) 20% 65 18.3 4.0 39.4
Sodium hydroxide (caustic soda) 30% 65 18.3 10.0 58.1
Sodium hydroxide (caustic soda) 40% 65 18.3
Soya bean oil 100

130

37.8

54.4

35.4

19.64

165

96

Sperm oil 100

130

37.5

54.4

21-23

15.2

110

78

Sulphuric acid 100% 68

140

20

60

14.56

7.2 cp

76
Sulphuric acid 95% 68 20 14.5 75
Sulphuric acid 60% 68 20 4.4 41
Sulphuric acid 20% 3M-8M

650-1400

Tar, coke oven 70

100

21.1

37.8

600-1760

141-308

15M-300M

2M-20M

Tar, gas house 70

100

21.1

37.8

3300-66M

440-4400

2500

500

Tar, pine 100

132

37.8

55.6

559

108.2

200-300

55-60

Toluene 68

140

20

60

0.68

0.38 cp

185.7
Triethylene glycol 70 21.1 40 400-440

185-205

Turpentine 100

130

37.8

54.4

86.5-95.2

39.9-44.3

1425

650

Varnish, spar 68

100

20

37.8

313

143

Water, distilled 68 20 1.0038 31
Water, fresh 60

130

15.6

54.4

1.13

0.55

31.5
Water, sea 1.15 31.5
Whale oil 100

130

37.8

54.4

35-39.6

19.9-23.4

163-184

97-112

Xylene-o 68

104

20

40

0.93

0.623 cp

  • 1 cSt (centiStokes) = 10-6 m2/s
  • Baumé Hydrometer

Trên đây là chi tiết độ nhớt động học của chất lỏng, hy vọng có thể giúp bạn hiểu hơn về độ nhớt của chất lỏng và tìm cho mình những sản phẩm bơm phù hợp với các chất mà bạn đang xử lý.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn dòng máy bơm công nghiệp nào phù hợp, hãy liên hệ với GODO qua hotline: 0969928169 hoặc để lại thông tin dưới bình luận bài viết, chúng tôi sẽ giúp bạn có được giải pháp tối ưu nhất. GODO hiện đang phân phối các dòng bơm màng khí nén, bơm thùng phuy, máy chiết rót, máy bơm bột ứng dụng trong tất cả các ngành nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *