Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-25P

Công suất (L/vòng) 0,15
Áp lực tối đa (Bar) 3
Kích cỡ cổng hút (inch) 1
Kích cỡ cổng xả (inch) 1
Liên hệ ngay