Bơm vận hành bằng tay GODO QBS3-40F

Công suất (L/vòng) 0,57
Áp lực tối đa (Bar) 3
Kích cỡ cổng hút (inch) 1 1/2
Kích cỡ cổng xả (inch) 1 1/2
Liên hệ ngay